CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Szanowni Mieszkańcy

Wiemy, że niebezpieczeństwo jest obecne w przestrzeni publicznej, ale jesteśmy przekonani, że nie dotyczy nas osobiście. Niestety, jest to złe myślenie. Każdy z nas powinien sobie uświadomić, że tak naprawdę żyjemy w otoczeniu ryzyka, bo nigdy nie będziemy w stanie w pełni zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom. Możemy jednak spróbować się przygotować na ich wystąpienie. Świadomość niebezpieczeństw jest kluczowa nie tylko dla skuteczności przedsięwzięć mających im zapobiec, ale również dla działań ratowniczych. Im lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego zagrożenia, tym jego skutki będą mniejsze. Niestety, niejednokrotnie dopiero w momencie wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń uświadamiamy sobie, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na wypadek katastrofy czy klęski żywiołowej. Działania te mają istotny wpływ na rozmiary klęski, a bywa, że rozstrzygają o życiu i zdrowiu nie tylko pojedynczego człowieka, ale całych społeczności.Przekazuję do Państwa rąk ten poradnik z nadzieją, że cała społeczność lokalna pozna mechanizmy i przyczyny powstawania groźnych zdarzeń oraz sposoby ich unikania. Publikacja ma też przybliżyć Państwu podstawowe zasady racjonalnego zachowania w sytuacji kryzysowej. Wiedza ta może w istotny sposób wpłynąć na ograniczenie strat oraz wspomóc akcję ratowniczą. Mam nadzieję, że sytuacje opisane w poradniku nie dotkną Państwa osobiście i nigdy nie będziecie zmuszeni do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Pamiętajmy jednak, że gotowość do działania oraz wzajemna ochrona i pomoc jest naszym obywatelskim obowiązkiem.

Prezydent Miasta
Michał Pierończyk

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.