CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

ABC Reanimacji

Pięć minut bezdechu i zatrzymanej pracy serca wystarczy, aby w mózgu ludzkim zaszły nieodwracalne zmiany. W takich przypadkach czas jest bezcenny. W Polsce na przyjazd karetki czeka się 10-20 minut. Dlatego tak ważne jest, aby świadkowie umieli udzielić pierwszej pomocy. W sytuacji świadka może znaleźć się każdy.

Jak zatamować krwawienie?

Krew z żyły jest ciemnoczerwona, wypływa jednostajną strużką. Krew tętnicza jest jasna, wypływa rytmicznie:

 • lekkie krwawienie z reguły ustaje samo,
 • w przypadku mocnego krwawienia spróbuj ucisnąć tętnicę doprowadzającą krew, podnieś krwawiącą kończynę powyżej serca.

Załóż opatrunek uciskowy:

 • nakryj ranę gazą jałową,
 • umocuj ją kilkoma okrążeniami opaski (prowizorycznie możesz użyć paska, krawata),
 • na gazę nałóż „poduszeczkę” np. z nierozwiniętego bandaża lub dowolnego materiału,
 • owiń wszystko mocno opaską,
 • tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. amputacja kończyny, duże obce ciało tkwiące w ranie) możesz zastosować opaskę uciskową odcinającą całkowicie dopływ krwi do rany.

WARUNKI RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ

Czynnik czasu

 • do 4 minut - szansa na pełny powrót wszystkich czynności ośrodkowego układu nerwowego.
 • do 8 minut - szansa na przywrócenie podstawowych czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Jeden ratownik

 • 30 Uciśnięć mostka (80-100/min)
 • Następnie kontynuacja akcji w stosunku uciśnięć mostka i wdechów jak 30:2

Dwóch ratowników

 • 30 Uciśnięć mostka (80-100/min)
 • Następnie kontynuacja akcji w stosunku uciśnięć mostka i wdechów jak 30:2

Objawy wskazujące na skuteczność resuscytacji krążeniowooddechowej

 • zaróżowienie się skóry
 • zawężenie uprzednio rozszerzonych źrenic
 • powrót akcji serca
 • powrót spontanicznego oddechu

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

1. Przyczyna niedrożności dróg oddechowych

 • u osób nieprzytomnych opadanie języka na tylną stronę gardła

2. Przyczyna niedrożności dróg oddechowych

 • zaleganie ciał obcych w jamie ustnej lub gardle (krew, wyłamane uzębienie, wymioty)

3. Postępowanie

 • odgięcie głowy do tyłu poprzez uniesienie palcami brody i lekki ucisk dłonią na czoło.

4. Postępowanie

 • usunięcie ciała obcego

5. Rękoczyn potrójny

 • odgięcie głowy ku tyłowi
 • wysunięcie żuchwy do przodu
 • otwarcie ust poszkodowanego

Sztuczne oddychanie

1. Wentylacja usta-usta

 • ratownik klęka obok głowy poszkodowanego
 • odgina głowę poszkodowanego do tyłu
 • kciukiem i palcem wskazującym ręki leżącej na czole zaciska nos poszkodowanego.
 • usta pacjenta otwiera na szerokość 1 cm
 • wykonuje głęboki wdech
 • obejmując szczelnie ustami usta poszkodowanego wdmuchuje powietrze
 • wdmuchiwane przez ratownika powietrze wtłaczane jest do dróg oddechowych ratowanego wywołując bierny wdech (objętość każdego wdechu 500-600 ml)
 • czas wykonywania sztucznego wdechu ma być bardzo krótki aby nie wydłużać pauzy w prowadzeniu zewnętrznego masażu serca.

2. Wentylacja usta-nos

 • ratownik klęka obok głowy poszkodowanego
 • odgina głowę do tyłu, dociska brodę wykonuje głęboki wdech i obejmuje szczelnie ustami nos poszkodowanego wdmuchuje powietrze do nosa poszkodowanego (objętość każdego wdechu 500-600 ml)

3. Wentylacja usta-nos

 • ratownik klęka obok głowy poszkodowanego wykonuje głęboki wdech i obejmuje szczelnie ustami usta i nos poszkodowanego wdmuchuje powietrze do ust i nosa poszkodowanego

4. Wentylacja usta-maska

 • użycie maski oddechowej (np. składana maska resuscytacyjna typu Laerdal)

Zewnętrzny masaż serca

Rytmiczne uciskanie mostka (czyli ściskanie serca między mostkiem a kręgosłupem) wywołuje zastępcze krążenie krwi co umożliwia zaopatrzenie w tlen mózg i serce.

1. Pozycja poszkodowanego i ratownika

 • poszkodowany leży płasko na twardym podłożu
 • ratownik klęczy obok poszkodowanego - umieszcza na jego mostku nasadę jednej dłoni, a na niej nasadę drugiej dłoni
 • ręce ratownika wyprostowane w łokciach, prostopadłe do klatki piersiowej poszkodowanego

2. Punkt ucisku

 • Ułożyć ręce na środku klatki piersiowej.

3. Technika ucisku

 • Ucisk mostka na głębokość 4-5 cm z częstotliwością 100/min
 • Pamiętać o nie przerywaniu sztucznego oddychania!
 • Uważa się, że w sytuacjach szczególnych kiedy nie można prowadzić sztucznego oddychania, zawsze należy kontynuować zewnętrzny masaż serca.

4. Objawy wskazujące na skuteczność resuscytacji

 • zaróżowienie skóry
 • zwężenie rozszerzonych źrenic
 • powrót akcji serca
 • powrót spontanicznego oddechu
 • odzyskanie przytomności

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.