CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Ewakuacja

TO NATYCHMIASTOWA KONIECZNOŚĆ PRZEMIESZCZENIA LUDNOŚCI Z REJONÓW, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁO BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA. W TEJ SYTUACJI WŁADZE LOKALNE (ORGANIZATORZY EWAKUACJI) POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU LUB RADIOWOZY STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ POWIADOMIĄ CIĘ O SPOSOBACH JEJ PRZEPROWADZENIA.

Ewakuując się musisz być przygotowany na trzydniową samowystarczalność i mieć ze sobą niezbędne wyposażenie. Czas, w którym powinieneś się ewakuować zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli zagrożenie można monitorować masz zwykle dzień lub dwa na przygotowanie się do ewakuacji. Lecz w większości sytuacji, ewakuującym się starcza czasu jedynie na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Dlatego trzeba być zawczasu przygotowanym.

PLANOWANIE EWAKUACJI:

 • zwróć się do władz lokalnych o plan ewakuacji Twojego obszaru i naucz się przebiegu przewidzianych tam dróg ewakuacji. Jeśli nie posiadasz samochodu uzgodnij zawczasu możliwość swojej ewakuacji z sąsiadami lub władzami lokalnymi,
 • omów ze swoją rodziną możliwość i ewentualną konieczność ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Zaplanuj, gdzie się udasz jeśli będziesz musiał się samo-ewakuować. Zdecyduj się, jak tam się dostaniesz,
 • ustal miejsce, gdzie Twoja rodzina ma się spotkać, jeśli zostaniecie rozdzieleni w sytuacji zagrożenia. Poproś swoich znajomych mieszkających poza obszarem Twojego zamieszkania, by zgodzili się pełnić rolę punktu informacyjnego, gdzie odseparowany od rodziny możesz zadzwonić i poinformować gdzie jesteś i jaka jest Twoja sytuacja,
 • dowiedz się, gdzie ewakuowane będą Twoje dzieci, jeśli taka konieczność zajdzie w czasie ich pobytu w szkole,
 • zgromadź zestaw rzeczy niezbędnych do ewakuacji: zasilane bateriami radio, latarki, zapasowe baterie, żywność, wodę i odzież. Pamiętaj, że czasami trzeba się ewakuować w ciągu kilku minut,
 • jeśli jest konieczność ewakuacji, napełnij bak swojego samochodu. Stacje benzynowe mogą być zamknięte w czasie katastrofy.

CO ROBIĆ JEŚLI OTRZYMASZ INFORMACJĘ O EWAKUACJI:

Słuchaj stale bateryjnie zasilanego radia i realizuj przekazywane tą drogą instrukcje. Jeśli zagrożenie związane jest z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji chemicznych – ewakuuj się natychmiast:

 • wykorzystuj zalecane drogi ewakuacji, ź nie korzystaj ze skrótów, ponieważ mogą być one zablokowane,
 • bądź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary zalane,
 • trzymaj się z dala od zerwanych linii elektrycznych.

W innych przypadkach na ogół zdążysz przed wyjazdem wykonać następujące czynności:

 • zabrać zapas: wody, żywności, ubrania, dokumenty, polisy ubezpieczeniowe i pieniądze,
 • zabezpieczyć dom. Zamknąć okna, wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne,
 • zamknąć główny zawór wody i wyłącznik prądu i gazu, ź poinformować rodzinę, gdzie się udajesz.

ZNAKI EWAKUACYJNE:

znaki

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.