CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Jak przygotować się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej?

Jeśli katastrofa wydarzy się w twoim miejscu zamieszkania, władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbowały ci pomóc. Lecz ty także musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie pobyt w miejscach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. W jaki sposób ograniczyć skutki katastrofy? Jak zabezpieczyć dobytek przedzniszczeniem?

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności należy ustalić co zagraża tobie i twojej rodzinie. W tym celu:

  • Sprawdź czy rejon w którym mieszkasz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub w lokalnych mediach.
  • Dowiedz się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia.
  • Poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych oraz sposoby ich ogłaszania, odwoływania oraz naucz się zasad zachowania w przypadku ich ogłoszenia.
  • Zastosuj się do zaleceń tego poradnika. Będzie to podstawą do właściwego przygotowania się do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu.

Pamiętaj! Zawsze i w każdej sytuacji zagrożenia stosuj się do zarządzeń Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Ruda Śląska oraz służb prowadzących działania ratownicze.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.