CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Powódź

Woda – jeden z najgroźniejszych żywiołów, który powoduje największe statystycznie straty ludzkiego dobytku. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, ze zagrożenie powodzią może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne.

Przygotuj się do powodzi zanim cię zaskoczy:

poznaj podstawowe pojęcia związane z zagrożeniem powodziowym:

  • Pogotowie przeciwpowodziowe – wprowadza się gdy poziom wody na rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i według prognoz będzie się podnosić,
  • Alarm powodziowy – ogłasza się gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego lub go przekracza a prognozy przewidują dalszy jego wzrost,
  • nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie zagrożonym zalaniem ze strony pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego,
  • zorientuj się w Urzędzie Miasta czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami i czy twój dom położony jest powyżej powodziowych poziomów wody, pomocne będzie to w ocenie ryzyka,
  • dowiedz się ja zabezpieczyć miejsce twojego zamieszkania przed powodzią,
  • ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować straty nią spowodowane,
  • przechowuj polisy ubezpieczeniowe, dokumenty, wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu,
  • naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu,
  • zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia budowlana, gwoździe).

Po ogłoszeniu stanu pogotowia lub alarmu, a także w czasie powodzi:

Po powodzi:

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.