CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Terroryzm

Terroryzm – to szeroko pojęty termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu. Terroryści często występują z pogróżkami by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych mediów jak: elektryczność, woda, opieka medyczna, telekomunikacja czy komunikacja miejska.

Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?

Będąc w miejscach publicznych takich jak supermarkety, lotniska czy dworce komunikacji publicznej, spędzając czas na różnych imprezach masowych zwracaj uwagę co dzieje się wokół ciebie:

  • nietypowe zachowanie osób,
  • pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
  • samochody a zwłaszcza furgonetki parkujące w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń,
  • nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki, powiadom stosowne służby (policję, Straż Miejską, administratora obiektu),
  • jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej zastosuj się do poleceń osób funkcyjnych kierujących akcją,
  • nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalnym służbom ratowniczym (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu).

Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym?

Zawiadamiając Policję podaj następujące informację:

Jak się przygotować?

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby?

Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki? Co powinno wzbudzić podejrzenie:

Jeśli otworzyliśmy przesyłkę a jej zawartość wydaje się podejrzana:

Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana nie otwieraj jej:

Jak postępować w przypadku skażeń biologicznych i chemicznych? Jeżeli jedziesz samochodem:

Jeżeli jesteś w budynku:

Jeżeli jesteś poza budynkiem:

Jeżeli doszło do skażenia:

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczenia aerozolami:

Jak postępować w przypadku znalezienia się w grupie zakładników?

Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:

Jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznych?

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.