CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Katastrofy radiacyjne

Są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę promieniowania ze słońca, radioaktywnych pierwiastków w glebie i w skałach, urządzeń domowych, takich jak: telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz rentgenowskich urządzeń medycznych i dentystycznych. Promieniowanie nie jest wykrywalne przez wzrok, węch ani przez żaden inny organ zmysłu. By zminimalizować skutki promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy czynniki, które o tym decydują, a mianowicie:

Odległość – im jest większa między Tobą a źródłem promieniowania tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz. W razie poważnych awarii jądrowych, władze prawdopodobnie będą wzywać do ewakuacji , aby oddalić się od źródła promieniowania,


Osłona – podobnie jak odległość, im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą a źródłem promieniowania tym lepiej. Dlatego władze lokalne mogą doradzić Ci pozostanie w domu, o ile wypadek nie wydarzył się w pobliskiej elektrowni atomowej. W wielu przypadkach ściany Twojego domu są wystarczającą osłoną w celu zabezpieczenia Twojego zdrowia.


Czas – większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci natężenie promieniowania. Ograniczenie  czasu przebywania w zasięgu zagrożenia zmniejszy pochłoniętą dawkę promieniowania. Po wystąpieniu zagrożeń radiologicznych, lokalne władze będą monitorować wszystkie wypadki pojawienia się promieniowania i określać, kiedy minie.


MOGĄ ZDARZYĆ SIĘ WSZĘDZIE TAM, GDZIE MATERIAŁY RADIOAKTYWNE SĄ UŻYWANE, SKŁADOWANE LUB TRANSPORTOWANE. TAKIE WYPADKI MOGĄ WYDARZYĆ SIĘ W ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH, SZPITALACH, UNIWERSYTETACH, LABORATORIACH BADAWCZYCH, W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH, NA GŁÓWNYCH DROGACH, LINIACH KOLEJOWYCH.


PODCZAS WYDARZENIA:

 • zachowaj spokój, nie wszystkie wypadki związane z wydostaniem się substancji promieniotwórczych są dla Ciebie niebezpieczne. Wypadek może dotyczyć obszaru zakładu i nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych,
 • nasłuchuj w radiu i w telewizji oficjalnych komunikatów, jeśli jest to zalecane pozostań w domu,
 • w przypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu,
 • zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu,
 • zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna, wyłącz wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
 • zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe,
 • udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich,
 • jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem,
 • bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu,
 • przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub w lodówce,
 • niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz,
 • zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.

Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:

 • spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
 • dokładnie umyj całe ciało,
 • włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie je zamknij,
 • postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym

PO WYDARZENIU:

 • gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym,
 • unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka z Twoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez terenową stację sanitarno–epidemiologiczną,
 • w przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.